Cha Tôi Là Thần Tượng

Vtv6 Tập 1-2

Nội Dung: Phim Cha Tôi Là Thần Tượng Vtv6 Tập 1-2 Tập 1/20

Cha Tôi Là Thần Tượng VTV6 Từ khi Lưu Bị đi, bao nhiêu việc tạp vụ, Trương Phi giao mặc Trần Ðăng coi sóc, còn việc quân cơ lớn thì tự mình suy xét làm lấy.
 
Một hôm Phi mở một tiệc yến, mời các quan đến ăn. Các quan ngồi đâu đó rồi, Trương Phi mời nói rằng:
 
Khi anh tôi đi, có dặn nên bớt uống rượu, sợ rằng say sưa rồi hỏng việc, vậy tôi xin mời các quan hôm nay uống một bữa thực say, rồi từ mai trở đi, cấm hẳn, không ai được uống nữa, phải giúp tôi để giữ thành trì. Hôm nay phải uống cho thực say mới được!
 
Trương Phi nói xong, đứng dậy cầm chén mời các quan. Khi cầm chén đến trước mặt Tào Báo, Báo từ chối rằng:
 
- Tôi theo thiên giới không uống rượu.
 
Phi nói:
 
- Những hảo hán đánh nhau giết người, Phim Cha Toi La Than Tuong sao lại không uống rượu. Hôm nay, ta muốn ngươi uống một chén.
 
Tào Báo sợ quá cố uống một chén.
 
Trương Phi cầm chén mời tất cả các quan, rồi rót một cốc thực to cho mình, hớp một hớp hết nhẵn, lại rót cốc nữa, làm một chập đủ mười cốc rựu đầy.
 
Lúc bấy giờ ý chừng say quá, Trương Phi lại đứng dậy cầm chén đi vòng mời các quan, khi đi đến trước Tào Báo, Báo nói:
 
- Tôi thực không sao uống được nữa.
 
Phi hỏi:
 
- Ngươi vừa uống được sao bây giờ lại từ chối.
 
Báo nhất định không uống.
 
Trương Phi bấy giờ say rượu nóng tính, nổi giận mắng rằng:
 
- Ngươi dám trái tướng lệnh ta, Cha Tôi Là Thần Tượng đáng đánh một trăm roi.

Từ khóa liên quan:

Phim Cha Tôi Là Thần Tượng Tập Cuối

Phim Cha Tôi Là Thần Tượng Trọn Bộ

Xem Phim Cha Tôi Là Thần Tượng Bản Đẹp
Phim Cha Tôi Là Thần Tượng Vtv6 Tập 1-2 Tập 1/20 Youtube


Quảng Cáo

Loading...

Phim hot

Tắt Quảng Cáo [X]